Verkoopvoorwaarden retail

Verkoopvoorwaarden retail (T&C)

 

Wobbel BV (leverancier);

Uraniumweg 15A 3812 RJ te Amersfoort

Telefoonnummer: +31641273330

E-mailadres: [email protected]/[email protected]

Wobbel BV is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met nummer 64692205
Het BTW nummer is NL855783151B01 (RSIN 855783151 / EORI NL855783151)


Alleen bestemd voor zakelijke partners


Nederlandse wet- en regelgeving is van kracht.

1. Reikwijdte van het T&C
De volgende T&C geldt uitsluitend voor bedrijven en stichtingen die een koopovereenkomst aangaan met de leverancier. Tegenstrijdige voorwaarden en bepalingen in het algemeen en inkoopvoorwaarden en bepalingen van klanten die niet overeenkomen met onze voorwaarden worden niet door ons erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Prijzen, voorwaarden aan bestellingen 
De prijs op het moment van bestellen is van toepassingen. Tussentijdse prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gedane bestellingen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en exclusief BTW. Deze worden in de winkelwagen van de webshop berekend op basis van uw orderbedrag.

3. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen op de webshop zijn een indicatie en niet bindend. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de leverancier nog eens 4 weken voor het voltooien van de levering. Deze termijn vangt aan bij de eerste schriftelijke aanmaning voor de levering van de klantzijde. Na deze periode van 4 weken kan het contract op initiatief van de klant worden ontbonden.
 
4. Transportrisico's
Het risico van een zending wordt overgedragen aan de klant zodra de zending is overgedragen aan de transporteur of zodra de zending ons magazijn heeft verlaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport. Controleer uw zendingen direct bij aankomst en in geval van schade dient direct een schaderapport te worden opgesteld bij de vervoerder. Deze documentatie dient u aan te leveren inclusief fotoreferentie. Zonder deze documentatie kunnen transportbedrijven zoals post- of pakketdiensten en expediteurs geen vergoeding te betalen. Indien de klant dit rapport niet kan aanleveren zijn de kosten voor de schade voor de klant.
Indien door toedoen van de klant de zending niet kan worden uitgevoerd en hieruit extra kosten voortvloeien zal de klant hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 
5. Klachten
Klachten van duidelijke gebreken moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen bekend worden gemaakt. In geval van defecten, het is onze keuze om te crediteren, repareren of het product te vervangen. Vervangen producten zullen ons eigendom worden.

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vervulling van al onze vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de klant. De koper is gerechtigd om de goederen in het kader van een goede zakelijke transactie door te verkopen, zolang hij niet in gebreke van betaling is.  
Bij beslag, zal de koper wijzen op de eigendom van de verkoper en de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen. 

7. Aansprakelijkheid
Claims van de klant voor de vergoeding van de schade zijn uitgesloten indien deze niet verband hebben met schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid of in verband met ernstige schending van het contract, alsmede aansprakelijkheid voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid schending door de leverancier, zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende agenten.

In het geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen als omschreven in lid 1 zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot voorzienbare schade die typisch is voor het contract en zullen als dit werd veroorzaakt door nalatigheid, tenzij en voor zover het betreft claims voor schadevergoeding die zijn gebaseerd op sterfelijke letsel, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid, worden aanvaardt..

De beperkingen van de clausules 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en uitvoerende agenten, indien vorderingen zijn gericht rechtstreeks naar hen.

De aansprakelijkheid voor kleine verwijtbare schending van het contract zal worden beperkt tot een bedrag van €10.000,-, behalve in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid.
De wettelijke productaansprakelijkheid blijft onaangetast door de voorgaande regels.

8. Betalingsvoorwaarden
Betaling kan direct bij het bestellen via onze webshop plaatsvinden middels een ruim aantal betalingsmogelijkheden. Bij direct overschrijven, waarbij eventuele overboekingskosten voor de koper zijn, dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien levering plaatsvindt binnen deze 30 dagen, dan dient de factuur voor de zending te worden voldaan.
Indien u middels bankoverschrijving wenst te betalen, kunt on het bedrag overmaken onder vermelding van uw factuurnummer aan:
Wobbel BV
Rabobank NL: IBAN: NL81RABO 0307698602 te Amersfoort Nederland. BIC/SWIFT RABONL2U

Zodra het geld op onze rekening staat zullen wij de zending vrijgeven conform de indicatieve levertermijnen. Alle kosten die worden geassocieerd met te late betaling zijn voor rekening van de klant. 

9. Andere
Deze voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen ons en de klant, ook geldig voor grensoverschrijdende koopovereenkomsten, worden onder de wet- en regelgeving van Nederland uitgevoerd. Eventuele geschillen zullen onder Nederlands recht en in een Nederlandse rechtbank of door geschillencommissie worden behandeld. 

Producten onder het merk Wobbel zijn gekeurd voor de EU, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Buiten deze gebieden mogen producten met het merk Wobbel niet worden verkocht. Wobbel BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims en overtredingen indien winkeliers toch producten met het merk Wobbel buiten deze gebieden verzenden.

Producten met het merk Wobbel Candy zijn gekeurd voor de EU, Verenigde Staten en Australië. Buiten deze gebieden mogen producten met het merk Wobbel Candy niet worden verkocht. Wobbel BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims en overtredingen indien winkeliers toch producten met het merk Wobbel Candy buiten deze gebieden verzenden.

Producten mogen alleen binnen de regio verkocht worden waarin ze worden aangeboden door Wobbel BV of één van haar distributeurs. Producten die direct bij Wobbel BV worden ingekocht mogen alleen binnen Europa (de EU, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) worden verkocht. Buiten Europa werkt Wobbel BV met officiële distributeurs per regio. Producten mogen niet buiten die individuele regio verkocht worden.

Dealers mogen producten met het merk Wobbel alleen verkopen aan particulieren. De verkoop aan andere commerciële partijen zonder toestemming van Wobbel BV is niet toegestaan. 

Dealers mogen producten met het merk Wobbel Candy alleen verkopen aan particulieren. De verkoop aan andere commerciële partijen zonder toestemming van Wobbel BV is niet toegestaan. Het is aan de retailer enkel toegestaan producten met het merk Wobbel Candy via de eigen, en door Wobbel BV goedgekeurde, winkel, URL en webshop te verkopen en niet via de URL van iemand anders, zoals, maar niet uitsluitend, openbare verkoopplatformen als Bol.com en Amazon.


 1. Garantie
  Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij jou zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

  11. Vertrouwelijkheid
  Het is leverancier en koper uit krachte van deze overeenkomst niet toegestaan om informatie uit deze overkomst, de voorwaarden, afspraken en prijzen te communiceren met derden.

  Indien enige bepaling van de koopovereenkomst of deze T&C ongeldig zijn of worden, hetzij geheel of gedeeltelijk, blijven de bepalingen van kracht.


  Datum van opstellen: 9 januari 2024
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »